در این قسمت با تگ های اولیه یک سند اچ تی ام ال آشنا می شوید.

در این بخش شروع کار با یک صفحه HTML را می آموزید.

تعدادی از عناصر  html را معرفی و مثال هایی درباره آن ها بیان می کنیم.

سند های HTML به وسیله عناصر HTML تعریف می شوند.در این قسمت به نحوه نوشتن عناصر و توضیح برخی از عناصر متداول تر در HTML می پردازیم.

خصوصیت ها اطلاعات بیشتری در مورد عناصر HTML می دهند.در این بخش به بررسی این خصوصیت ها می پردازیم.

عنوان ها در سندهای HTML، عناصر مهمی هستند.عنوان یا سرتیتر در HTML به وسیله تگ های <h1> تا <h6> تعریف می شود.

از تگ های <b> و <i> برای bold و italic کردن متن ها استفاده می کند. این تگ ها به تگ های فرمت دهی معروف هستند.

پاراگراف ها، قسمت عمده ای از یک سند HTML را تشکیل می دهند.پاراگراف ها به وسیله تگ <p> تعریف می شوند.

لینک ها تقریبا در تمام صفحات وب پیدا می شوند. لینک ها به کاربران اجازه می دهند تا از صفحه ای به صفحه دیگر کلیک کنند.

در این بخش نحوه تنظیم فونت متن و نحوه تنظیم سایز فونت را فرا می گیریم.

در این بخش نحوه درج تصویر در سند HTML را به طور مفصل توضیح می دهیم.

CSS یا (Cascading Style Sheets) چگونگی نمایش عناصر HTML را مشخص می کند. 

عناصر HTML را می توانید به وسیله تگ های <div> و یا <span> گروه بندی نمایید.

لیست های رایج در HTML لیست های ترتیبی و غیر ترتیبی هستند.

 در این قسمت با لیست های رایج در HTML لیست های ترتیبی و غیر ترتیبی اشنا می شوید

صفحه بندی در وب، برای اینکه سایت شما جذاب به نظر برسد، بسیار مهم است. پس صفحه وبتان را با دقت طراحی نمایید.

در این قسمت با چگونگی طراحی وب برای جذابیت بیشتر اشنا می شوید