در این بخش به شما خواهیم آموخت که در یک سایت با سیستم مدیریت محتوا جوملا چگونه وارد بخش مدیریت سایت شده و کاربران سایت را مدیریت کنید.

از آنجا که این تغییرات باید در بخش مدیریت سایت انجام شود . پیش از انجام هرکاری شما باید یک حساب کاربری به عنوان مدیر سایت داشته باشید تا این امکان برایتان فراهم باشد که وارد بخش مدیریت سایت شده و آنچه لازم است را انجام دهید . برای ایجاد حساب کاربری میتوانید با مدیر سایت مورد نظر تماس بگیرید .

شما میتوانید در صفحه مدیریت کاربر , مشخصات کاربران جوملا را ویرایش کرده و یا کاربر جدید ایجاد کنید.برای ویرایش کاربر روی نام کاربر کلیک کرده و یا پس انتخاب روی دکمه ویرایش کلیک کنید, برای ایجاد کاربر جدید روی دکمه جدید کلیک کنید.

در این صفحه این امکان برای شما فراهم شده است که کاربر جدید ایجاد کنید (اگر روی دکمه جدید کلیک کنید), و یا مشخصات یک کاربر موجود را ویرایش کنید(اگر یک کاربر را انتخاب کرده و دکمه ویرایش را بزنید و یا روی نام یک کاربر کلیک کنید).

در هنگام ایجاد یا ویرایش اطلاعات یک کاربر فیلدهای مختلفی وجود دارد:

در بخش بعدی باید نوع سطح دسترسی کاربر را مشخص کرد.این بخش انتساب گروه های کاربری نام دارد که نوع سطح دسترسی را میتوانید از بین گروه های ثبت نام کرده ,نویسنده,کاربر ارشد و....انتخاب کنید حتی میتوانید چند نوع سطح دسترسی برای یک کاربر تعیین کرد.

سطوح دسترسی مشخص کننده این است که کاربر ایجاد شده چه سطح دسترسی داشته باشد.عضو چه گروهی باشد.باید از قبل نوع گروه مشخص شده باشد تا برای ایجاد کاربر بتوانید نوع سطح دسترسی را مشخص کنید.