ماژول ها قطعه های کوچکی هستند که به بازدیدکنندگان اجازه میدهند تا با سرعت اطلاعات ،لینک ها یا ابزارهاو امکانات را پیدا کنند.به دلیل این که آنها کوچک هستند اغلب آن ها در خارج از صفحه سایت شما پیدا میشوند.

ماژول ها معمولا در اطراف صفحه های سایت شما قرار میگیرند.قالب پیش فرض جوملا دارای چند مکان مختلف است که میتوانید ماژول ها را در آن مکان ها قرار دهید.

یک نوع ماژول را انتخاب کنید.

 

برای ایجاد ماژول جدید دکمه جدید را کلیک کرده و از بین لیست باز شده یکی را انتخاب کنید.در کادر باز شده موقعیت نمایش ماژول و عنوان آن را مشخص کنید.

به یاد داشته باشید که زمان انتشار و پایان انتشار ماژول را مشخص کنید.در بخش دسترسی باید مشخص کنید که چه گروه کاربرانی به این ماژول دسترسی داشته باشندبه عنوان مثال گروه کاربران مهمان،مدیر،ثبت نام شده و...

در قسمت تخصیص منو،انتساب ماژول مشخص کننده این است که در کدام صفحات سایت نمایش داده شود.