آموزش نصب پرستاشاپ

در این قسمت شما یاد میگیرید سیستم مدیریت فروشگاه ساز قدرتمند پرستاشاپ را بر روی لوکال هاست نصب کنید.

برای آشنایی کلی با پنل فروشگاه ساز قدرتمند پرستاشاپ (منو های سمت راست ) میتوانید به این آموزش رجوع کنید امید وام مفید واقع شود.

در این قسمت به توضیح صفحه کاتالوگ می پردازیم ؛ امید وارم مفید واقع شود .

برای افزودن محصول در فروشگاه ساز قدرتمند پرستاشاپ وارد بخش کاتالوگ و زیر منو محصول می شویم.

در این قسمت از سری آموزش های پرستاشاپ به معرفی و افزودن شاخه می پردازیم . امید وارم مفید واقع شود .

در این قسمت درباره ی مشخصه های محصول ها و هم چنین افزودن مشخصه جدید در فروشگاه ساز قدرتمند پرستاشاپ خواهیم پرداخت . امیدوارم مفید واقع شود .

در این قسمت از آموزش های فروشگاه ساز پرستاشاپ ، به معرفی و افزودن ویژگی ها خواهیم پرداخت . امید وارم مفید واقع شود .

اکنون به آموزش تولید کننده ها در فروشگاه ساز قدرتمند پرستاشاپ خواهیم پرداخت ، در نظر داریم که تولید کنندگانی که محصولات آن ها در شرکت شما به فروش می رسد را ایجاد نماییم .

در ادامه آموزش های کاربردی فروگاه ساز قدرتمند پرستاشاپ به آموزش افزودن و ویرایش فراهم کننده ها خواهیم پرداخت .

در این قسمت به مدیریت و اضافه کردن سفارش جدید در فروشگاه ساز قدرتمند پرستاشاپ خواهیم پرداخت . به طور کلی در این قسمت مدیریت در خواست های خرید که توسط کاربران از فروشگاه شما شده است ، دارید .

در این قسمت از آموزش های پرستاشاپ به نحوه ی کار با صورت حساب ها در پرستاشاپ خواهیم پرداخت .

در این قسمت از آموزش های پرستاشاپ به قسمت بازگشت های کالا خواهیم پرداخت .

در این بخش به توضیح رسید های تحویل خواهیم پرداخت ؛ برای این که رسید محصول هایی را که صادر شده است در یک بازه زمانی معین داشته باشیم از این بخش کمک می گیریم .

در این قسمت از آموزش ها پرستاشاپ به آموزش نحوه کار با رسید های اعتبار خواهیم پرداخت .

در این قسمت به آموزش وضعیت ها در پرستاشاپ خواهیم پرداخت . زمانی که مشتری ها یک کالا را در فروشگاه شما سفارش می دهند ، کالا به لیست سفارش ها منتقل می شود و شما در لیست سفارش ها باید وضعیت های سفارش ها را تعیین کنید .